Agata Sakowicz

Agata Sakowicz jest doktorem nauk medycznych w zakresie biologii medycznej i pracownikiem naukowym w Zakładzie Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W 2010 roku uzyskała tytuł specjalisty w zakresie diagnostyki laboratoryjnej medycznej, a w 2015  tytuł specjalisty w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej. W roku 2013 ukończyła podyplomowe studia „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań”.

Jest autorką i współautorką prac oryginalnych i przeglądowych o łącznym IF=64,9, w tym IF=15,8 przypada na prace, których jest pierwszym autorem. Kierownik grantów naukowych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Od 2019 roku pełni w Bio-Tech Consulting rolę eksperta w zakresie diagnostyki medycznej.