Analiza rynku

Rzetelna ocena sytuacji rynkowej jest jednym z kluczowych elementów podejmowania ważnych decyzji biznesowych. Nasi specjaliści dostarczają szczegółowych danych na temat wielkości i wartości rynku, a także wiarygodnych prognoz.

Specjalizujemy się w opracowywaniu danych dotyczących:

 • wielkości rynku (bieżącej i prognozowanej),
 • tempa rozwoju,
 • trendów rynkowych,
 • determinantów powodzenia,
 • kanałów dystrybucji,
 • liderów rynku,
 • potencjału technologicznego.
Proces analizy

Proces analizy rynku obejmuje:

 • wstępną ocenę projektu
 • określenie zakresu usługi,
 • przeprowadzenie analizy,
 • sporządzenie raportu zawierającego omówienie wyników.
Przykładowe zastosowania
 • badania rynku w ramach analizy komercyjnego potencjału technologii,
 • badanie kosztów wariantów komercjalizacji,
 • planowanie ekspansji na nowe rynki.