Badania patentowe

Badanie stanu techniki

Badanie swobody działania

Badanie zdolności patentowej

Jeżeli potrzebujesz ogólnej wiedzy na temat wszystkich dotychczasowych rozwiązań związanych z twoim wynalazkiem, przygotujemy dla ciebie badanie stanu techniki (ang. State-of-the-Art). Pozwoli Ci ono na podjęcie uzasadnionej decyzji przed wypełnieniem wniosku patentowego.

Analizy swobody działania (Freedom-To-Operate) zalecana jest w celu upewnienia się, że produkt lub proces nie naruszy żadnych istniejących praw własności intelektualnej. Analiza Freedom-To-Operate pomaga ustalić, czy dane rozwiązanie nie narusza praw innych podmiotów, co zmniejsza koszty związane z ewentualnymi roszczeniami sądowymi.

Badanie zdolności patentowej pomaga określić, czy analizowane rozwiązanie jest potencjalnie innowacyjne w świetle obecnego stanu techniki. Raport zdolności patentowej dostarcza informacji na temat wartości handlowej patentu.