Audyt IP

Własność intelektualna może stać się źródłem sukcesu komercyjnego tylko wtedy, gdy będzie zarządzana we właściwy sposób. Audyt własności intelektualnej pozwala Ci zdiagnozować twoje zasoby (patenty, znaki towarowe), które są już chronione oraz te które mogą być potencjalnie chronione i przynieść dodatkowe korzyści finansowe.

Audyt własności intelektualnej służy dwóm celom: identyfikacji i ocenie własności intelektualnej oraz zarządzaniu ryzykiem.

  Identyfikacja i monitorowanie portfolio własności intelektualnej

Dostosowanie strategii zarządzania własnością intelektualną do strategii rozwoju firmy

  Redukcja kosztów poprzez  analizę kosztów utrzymania niewykorzystywanych aktywów     intelektualnych.

Tworząc skuteczną strukturę zarządzania własnością intelektualną, możemy również określić wartość twoich aktywów oraz pomóc w ich wycenie.