Due diligence technologii

WSPARCIE INWESTYCYJNE

Analiza posiadanych technologii przez pryzmat celu inwestycyjnego, w tym ocena przewagi technologicznej, potencjału rynkowego i analizy ryzyka regulacyjnego.

Venture Capital | Private Equity | Aniołowie biznesu

OCENA POTENCJAŁU TECHNOLOGII

Analiza technologii z perspektywy bieżącej działalności firmy. Kompleksowa ocena pomaga zmniejszyć ryzyko wynikające z przyjęcia błędnych założeń rynkowych i silnych wymogów regulacyjnych.

Start-upy | Firmy technologiczne

AUDYT STRATEGII BADAWCZEJ

Weryfikacja opracowywanych projektów oraz planowanych działań badawczo-rozwojowych zgodnie ze strategią firmy i aktualnymi trendami światowymi.

Zespoły zarządzające | Departamenty B+R