Konsultacje IP

Stworzenie innowacyjnego produktu często wymaga wielu lat pracy, badań i rozwoju, aby produkt mógł zostać wprowadzony do sprzedaży. Na każdym etapie rozwoju ochrona patentowa wynalazku jest niezwykle istotna. Dostarczenie poufnych informacji o innowacyjnym produkcie i własności intelektualnej przed jego patentowaniem może skutkować kradzieżą poufnych danych. Może spowodować, że inne przedsiębiorstwo opatentuje nasze pomysły, czerpiąc z tego korzyści finansowe. Dlatego kluczowe znaczenie ma zagwarantowanie bezpieczeństwa informacji przekazywanych podmiotom zewnętrznym w celu utrzymania konkurencyjności na rynku.

Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu,  przygotowujemy pełną ekspertyzę najbardziej odpowiedniego zakresu ochrony dla danego rozwiązania.

Rekomendacje dotyczące strategii ochrony własności intelektualnej

Badania patentowe (Badanie stanu techniki, Patent Landscape,
Badanie zdolności patentowej, Freedom-To-Operate)

Konsultacje IP

Audyt IP

Określenie wartości patentu lub innych aktywów własności intelektualnej