Mateusz Wołkowicz

Mateusz prowadzi Dział Analiz Biznesowych. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z BTC, najpierw jako analityk biznesowy, a następnie jako kierownik projektu.

Zajmuje się głównie badaniem i analizowaniem projektów badawczo-rozwojowych o wysokim potencjale aplikacyjnym w obszarze opieki zdrowotnej, zwłaszcza w innowacyjnej farmacji i biotechnologii. Specjalizuje się w ocenie potencjalnej wartości technologii i jej wkładu w konkurencyjność i rentowność.

Mateusz jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie pracuje nad ukończeniem rozprawy doktorskiej.

Email: mateusz.wolkowicz@biotechconsulting.pl