SETTING THE STAGE:

NIEZALEŻNA OCENA TECHNOLOGII

about-icon-1about-icon-2about-icon-3

Bio-Tech Consulting specjalizuje się w ocenie potencjału komercyjnego oraz analizie ekonomicznej projektów B+R z obszaru life science. Współpracujemy z innowacyjnymi przedsiębiorstwami i instytucjami naukowymi prowadzącymi działalność badawczo-rozwojową. Organizujemy również szkolenia, konferencje i międzynarodowe wydarzenia biotechnologiczne dla liderów przedsiębiorczości.

Bierzemy czynny udział w tworzeniu start-upów i realizacji różnorodnych projektów biznesowych. Jesteśmy współzałożycielami firm działających w biosektorze i współpracujemy z polskimi funduszami kapitału zalążkowego specjalizującymi się w finansowaniu projektów life science.

Doświadczenie na rynku międzynarodowym oraz wiele pomyślnie zrealizowanych projektów dowodzą, że jesteśmy wiarygodnym partnerem biznesowym, a wzajemnie uzupełniające się kompetencje naszych specjalistów pozwalają na świadczenie usług najwyższej jakości. 

Rozwijamy nasze kompetencje szczególnie w obszarze biotechnologii i szeroko pojętej branży nauk przyrodniczych, w tym:

Biotechnologii | Medycyny | Farmacji

Urządzeń medycznych | Weterynarii.