Oleksandr Shtyka

Oleksandr uzyskał tytuł magistra w dziedzinie technologii chemicznej na Narodowym Uniwersytecie Lotniczym w Kijowie. Następnie z sukcesem obronił pracę doktorską w dziedzinie chemii na Politechnice Łódzkiej. Podczas studiów zdobył praktyczne doświadczenie w pracy nad najnowszymi projektami w Koreańskim Instytucie Badań Energetycznych.

Oleksandr jest autorem i współautorem kilku artykułów naukowych i patentów. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują dziedziny konwersji energii i nanomateriałów.

Odpowiada głównie za ocenę potencjalnej wartości nowych technologii w branży nauk przyrodniczych.

Email: o.shtyka@biotechconsulting.pl