Patrycja Próchniewicz

Patrycja ukończyła studia magisterskie na Wydziale Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Podczas studiów zdobywała doświadczenie naukowe pracując w Instytucie Biochemii i Biofizyki na Uniwersytecie w Teheranie oraz w firmie farmaceutycznej w Bośni i Hercegowinie. Patrycja jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Patrycja odpowiada za analizę nowych technologii w sektorze lifestyle. Specjalizuje się w zarządzaniu własnością intelektualną oraz zagadnieniach dotyczących prawa własności przemysłowej.
 
Email: p.prochniewicz@biotechconsulting.pl