Mabion

Project Description

Mabion S.A. jest pierwszą polską firmą biotechnologiczną, i jedyną w kraju, która posiada w dorobku innowacje. Została utworzona w marcu 2007 roku. U podstaw jej powstania leżała idea zainicjowania działalności w obszarze gospodarki opartej o wiedzę i technologię. W Mabionie łączy się najnowsze zdobycze nauki z nowoczesnym zarządzaniem projektami badawczymi, technologicznymi i analitycznymi. Przedmiotem działalności spółki jest opracowywanie i wdrażanie najnowszej generacji leków biotechnologicznych opartych na technologii przeciwciał monoklonalnych,