Strategie rozwoju zasobów IP

Jak chcesz chronić swoją własność intelektualną?

Czy wiesz, gdzie chcesz chronić swoje innowacje, aby zagwarantować ich sukces komercyjny?

Czy rozważałeś możliwość wykorzystania praw własności intelektualnej do generowania zysków
z działań związanych z licencjonowaniem?

Strategia dotycząca praw własności intelektualnej może nie tylko chronić nas przed wykorzystaniem technologii przez konkurencję, ale także  pomóc w wypełnieniu potrzeb rynkowych lub być inspiracją do tworzenia nowych produktów.

Pozwól nam wyznaczyć optymalną strategię radzenia sobie z prawami własności intelektualnej, upewniając się, że jest ona zgodna z Twoimi celami biznesowymi.

Identyfikacja
aktywów IP

    definiowanie posiadanej własności intelektualnej

Ocena
zasobów IP

     wyznaczenie priorytetów

Strategia
ochrony

    wybór najskuteczniejszych sposobów          ochrony

Strategia
komercjalizacji