Tadeusz Pietrucha

Założyciel  i prezes firmy Bio-Tech Consulting, profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej tejże uczelni.

Ukończył studia magisterskie w dziedzinie biologii molekularnej na Uniwersytecie Łódzkim. Studiował również filozofię. Absolwent podyplomowych studiów: Master of Science in Science and Technology Commercialization – MSSTC (Podyplomowa Szkoła Komercjalizacji Nauki i Technologii) na Uniwersytecie Łódzkim i Texas University of Austin oraz Strategiczne Planowanie Działalności Rozwojowej Przedsiębiorstw w Otoczeniu Europejskim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Twórca portalu Biotechnologia.pl (1998 r.) oraz pomysłodawca i główny organizator CE BioForum – Środkowoeuropejskiego Forum Biotechnologii i Innowacyjnego Biobiznesu- głównego wydarzenia biotechnologicznego w Europie Środkowej (cebioforum.com)

Współzałożyciel firm biotechnologicznych:

  • Bio-Tech Consulting (1996 r.)
  • Mabion S.A. (2007) – wyjście (sprzedaż akcji), 2017 r.
  • Bio-Tech Media sp. z o.o. (2012 r.)
  • Alabin sp. z o.o. (2013 r.) – wyjście (sprzedaż udziałów), 2016 r.
  • Centrum Medycyny Spersonalizowanej CODE sp. z o.o. (2014 r.)
  • Phagis sp. z o.o. (2015 r.) – wyjście (sprzedaż udziałów), 2016 r.
  • Innowet sp. z o.o. (2015 r.)  – wyjście (sprzedaż udziałów), 2019 r.

W roku 1992 obronił doktorat  z biologii medycznej na Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 1992-1994 odbył dwuletni staż postdoktorski w University of Notre Dame, USA.  W roku 2003 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od 2007 r. jest profesorem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Autor i współautor ponad 60 artykułów eksperymentalnych, artykułów przeglądowych, patentów i esejów naukowych. Obszar specjalizacji: medycyna molekularna (spersonalizowana),  w szczególności zastosowanie analizy genomowego DNA we współczesnej diagnostyce i terapii oraz ewaluacja potencjału komercyjnego i komercjalizacja projektów B + R w obszarze biotechnologii, nauk przyrodniczych i medycznych. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.